Geri

KADIKÖY ATÖLYE

P4C- ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ 

Bu eğitimin amacı öğretmenlerin, dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmakta olan Çocuklar İçin Felsefeyi tanımak, amacına uygun ve etkili bir şekilde kullanmak için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda katılımcılar, çocuklar için felsefeyi yakından tanıyacak; amaçları, araçları, yöntemleri ve değerlendirme sürecinin özelliklerini kavrayacaklardır. Katılımcılar, çocuk kitapları, hikâyeler vb. aracılığıyla çocuklarla felsefe yapmayı öğrenecek, çocuklar için felsefeyi öğretim programlarıyla ilişkilendirerek derslerinde kullanabileceklerdir. Bununla birlikte hem örnek tartışma oturumlarının katılımcısı hem de hazırladıkları etkinlikler yoluyla tartışmaların yürütücüsü olacaklardır. Katılımcılar, etkin olarak katıldıkları bu süreçte çocuklarla felsefi bir tartışma yürütmenin özelliklerini, felsefi sorular üretmeyi, tartışmayı zenginleştirecek materyal ve tekniklerden yararlanmayı öğreneceklerdir.

Eğitim içeriği ve bu içeriğin hedeflediği kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ PROGRAMI
Konu BaşlıklarıKazanımlar
Çocuklar İçin Felsefenin “Felsefe”si
 • Felsefeye yönelik algısını fark eder.
 • Çocuklar için felsefenin işaret ettiği “felsefenin” özelliklerini kavrar.
Çocuklar İçin Felsefeye Nedir?

Tartışma Oturumu

 • Çocuklar için felsefeyi tanımlar.
 • Çocuklar için felsefenin temel özelliklerini tanır.
Çocuklar İçin Felsefenin Tarihi, Amaçları, Felsefi ve Eğitsel Dayanakları Çocuklar için felsefenin

 • tarihinin
 • amaçlarının
 • ve eğitsel dayanaklarının 

farkına varır.

Çocuk ve Felsefe İlişkisi

Çocukluk Algımız 

Tartışma Oturumu

 • Çocuk ile felsefe arasında ilişki kurar.
 • Çocukluk algımızın çocuklarla felsefe uygulamalarına etkisini fark eder.
Felsefe Soruları

Soru Sorma /Soru Türleri

Uygulamalar

 • Felsefe sorularının özelliklerini kavrar.
 • Çocuklarla felsefede soru sormanın önemini fark eder.
 • Soruları türlerine göre ayırır.
 • Bir uyarıcıdan yola çıkarak felsefe soruları hazırlar.
Çocuklar İçin Felsefede Kullanılan Oyunlar, Yöntemler, Teknikler, Taktikler I

Örnek Uygulamalar

 • Çocuklar için felsefede kullanılan oyunlar ile yöntem ve teknikleri tanır.
 • Çocuklar için felsefede kullanılan oyunlar ile yöntem ve teknikleri kullanırken dikkat edilecek özellikleri kavrar.
Çocuklar İçin Felsefede Kullanılan Oyunlar, Yöntemler Teknikler, Taktikler II

Örnek Uygulamalar

 • Çocuklar için felsefede kullanılan oyunlar ile yöntem ve teknikleri tanır.
 • Çocuklar için felsefede kullanılan oyunlar ile yöntem ve teknikleri kullanırken dikkat edilecek özellikleri kavrar.
Çocuklar İçin Felsefede Uyarıcılar 

Örnek Uygulamalar

 • Çocuklar için felsefede kullanılan uyarıcıları ve özelliklerinin farkına varır.
Çocuk Kitapları ve Çocuklar İçin Felsefe

Örnek Ders Planları 

Grup Çalışmaları

 • Çocuk edebiyatı ile çocuklarla felsefe arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • Çocuklar için felsefede kullanmak üzere uygun uyarıcıları seçer.Bir çocuk kitabından yola çıkarak çocuklarla felsefe etkinlikleri tasarlar.
Çocuklar İçin Felsefe ve MEB Öğretim Programları

Örnek Ders Planları

Grup Çalışmaları

 • Çocuklar için felsefenin öğretim programlarıyla ilişkisini kurar.
 • Bir kazanım, değer, beceri vb. yola çıkarak çocuklar için felsefe etkinliği tasarlar.
Çocuklar İçin Felsefede Değerlendirme Araçları
 • Çocuklar için felsefede kullanılan değerlendirme araçlarını tanır.
Çocuklar İçin Felsefede Öğretmenin Rolü
 • Çocuklar için felsefede öğretmenin rolünü kavrar.
 • Nitelikli tartışmayı sağlayacak soruları ve bu soruların özelliklerini kavrar.
İlgili Kaynak, Kitap ve Öneriler
 • Çocuklar için felsefeye yönelik başvurulacak kaynakları bilir.
Katılımcı Uygulamaları
 • Tartışma yürütmenin özelliklerini kavrar.
 • Tartışma yürütmenin temel ilkelerine göre tartışmayı yürütür.
 • Bir soruşturma topluluğunun özelliklerini kavrar.
 • Çocuklarla felsefe yaparken dikkat edilmesi gereken özellikleri anlar.
 • Tartışma sürecinin niteliğini değerlendirir.
 • Tartışma yürütücüsü olarak kendini değerlendirir.
 • Tartışma katılımcısı olarak kendini değerlendirir.
Genel Değerlendirme
 • Çocuklar için felsefeye yönelik edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirir.
 • Çocuklar için felsefe uygulayıcısı olarak kendi değerlendirir. Çocuklar İçin Felsefe Uygulayıcı Eğitimi Programını değerlendirir.
 • Çocuklar İçin Felsefe Uygulayıcı Eğitimi Programı sürecinde farkındalıklarını ifade eder.

 

 P4C – ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE NEDİR? 

Çocuklar için felsefe ya da çocuklarla felsefe yetişkinlerin rehberliğinde çocukların, deneyimleriyle ilişkili olarak çoğunlukla çocuk kitapları, hikâyeler vb aracılığıyla felsefe soruları üzerine tartışmalarıdır. Çocuklar hep birlikte mutluluk, dostluk, haksızlık gibi günlük yaşamlarında yer alan kavramlar üzerine felsefe yaparlar. Çocukların yaşamlarıyla ilintili, ilgi çekici ve onları düşündürmeye yöneltecek uyarıcılar bu sürece eşlik eder. Çocuklar için felsefe, başta eleştirel düşünme olmak üzere yaratıcı düşünme, özenli düşünme ve işbirliğine dayalı becerileri geliştirir. Çocuk kitaplarından yararlanılan bu süreç, aynı zamanda çocukların dil becerilerine de katkı sunar. Öğretmen, sorularıyla çocukları düşündüren, çocukların birbirlerinin görüşleri üzerine fikir yürütmelerini sağlayan, tartışmayı yönlendirecek ya da tartışmayı derinleştirecek çeşitli yöntem ve teknikleri kullanan bir rehberdir. Okul öncesi, sınıf öğretmeni ve tüm branş öğretmenleri çocuklar için felsefeyi ayrı bir ders olarak yürütebilir aynı zamanda tüm öğretim programlarıyla ilişkilendirerek de ondan yararlanabilirler. 

Eğitmen: Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nihan Akkocaoğlu Çayır

EĞİTİM DETAYLARI: 

 

Programı tamamlayan katılımcılar Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi Katılım Sertifikası alırlar.

 

Eğitim Süresi: 54 saat (9 hafta)

 

Eğitimin gün ve saatleri: 

Pazar Saat : 10:30-13.30

Çarşamba Saat : 20:00-23.00

Atölyemize katılmak, rezervasyon yapmak veya detaylı bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki telefon, e-mail ile ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: Şennaz Uzun

Tel  :  0554 168 0 168 – 216 338 0 338

 

E-mail: bilgi@kadikoyatolye.com

 

Çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

 https://kadikoyatolye.com/atolyelerimiz/cocuklar-icin-felsefe-p4c-egitmen-egitimi/

 www.kadikoyatolye.com

 www.facebook.com/kadikoyatolye/

 www.instagram.com/kadikoy_atolye/ 

Adres : Caferağa mah. Kadife sk. No: 40/2  Çalış apt. Moda/ Kadıköy/İstanbul

 

EĞİTMEN BİYOGRAFİSİ 

Haccettepe Üniversitesi

 

Dr.  Öğretim Üyesi Nihan Akkocaoğlu Çayır

 

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü 2005 yılında bitirdi. 2005-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak sınıf öğretmenliği yaptı. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevliliğine başladı. 2014 yılında Çağdaş Drama Derneği Liderliği/Eğitmenliği programını bitirdi. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde “Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Üzerine Nitel Bir Araştırma” adlı doktora teziyle lisansüstü eğitimini tamamladı. Akkocaoğlu Çayır, Sınıf Eğitimi Lisans Programında yer alan Eğitim Felsefesi ve Drama dersleriyle, lisans ve lisansüstü düzeyde seçmeli olarak hazırladığı Çocuklar için Felsefe dersini yürütmektedir. Çocuklar için felsefe ve yaratıcı drama alanlarında araştırma, eğitim ve seminerlerine devam etmekte olan Akkocaoğlu Çayır, Hacettepe Üniversitesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akkocaoğlu Çayır, İlkokul İçin Uygulama Örnekleriyle; Öğretmenler İçin Çocuklarla Felsefe Rehberi (Pegem Akademi, 2021) kitabının da yazarıdır.

 

 

 

 

 

Call Now ButtonŞimdi Ara